SelvhjelpsGuider for maskinvare til Pc

SELVHJELPSGUIDER

Guider bærbar Pc

Skifte skjerm på bærbar Pc

Skifte harddisk

Skifte RAM minne

Skifte trådløst nettverkskort

Enkel laptop-utvidelse

Skifte prosessor

Skifte tastatur bærbar

Guider stasjonær Pc

Stasjonær - oversikt

Skifte RAM minne

Skifte harddisk

Skifte prosessor

Skifte strømforsyning

Pc-støvrens

 

Andre guider

Avansert hjemmenett

Hjemmeserver

Lage ekstern harddisk

 

     
           

HJEM

 
 

Vilkår for bruk av guidene:  Alle tips og råd her følges på leserens egen regning og risiko.  Webstrax Vidar Olsen har ikke noe ansvar for feil eller skade som måtte oppstå.  Ved alle monteringsarbeider og utskiftinger i datamaskinen, må strøm være frakoplet, dvs. både strømkontakt og laptop-batteri.  P.g.a. risikoen for elektrostatisk skade på komponenter, er det dessuten sterkt å anbefale at man ved montering / utskifting har på seg en jordingsforbindelse, f.eks. i form av en armbåndsjording.  Vær også oppmerksom på at dersom du har en butikk-kjøpt PC, regnes det normalt for å være et brudd på garantibestemmelsene dersom uautoriserte åpner maskinen og foretar utskiftinger eller andre endringer i maskinvaren.  Vær forøvrig oppmerksom på dine rettigheter etter kjøpsloven mht. garanti.  Opplever du svikt i Pc-ens maskinvarekomponenter før garantien har gått ut, ta det opp med forhandler og gjør garantien gjeldende.  Guidene angir helt modellavhengige fremgangsmåter, som slettes ikke behøver å være identiske med det som gjelder for din maskin / hardware.  Det er dermed viktig at du leser evt. servicemanual fra produsenten for din spesifikke maskin / hardware, før du går i gang.

Kopiering / gjengivelse av innhold med tekst og bilder er ikke tillatt.

Skifte trådløst nettverkskort på bærbar Pc
Defekt kan oppstå i kortet , som innebærer at du mister den  trådløse funksjonaliteten.  Eller det kan være ønskelig å skifte ut fordi man vil ha et trådløst kort som støtter høyere overføringshastighet; f.eks. oppgradere fra den trådløse B-standarden til G-standarden, eller den nyere N-standarden.   Mange som opplever at det trådløse kortet i den bærbare svikter, nøyer seg med å erstatte ved å kople til et trådløst USB-adapter, eller et PCMCIA-adapter.  Det kan selvsagt fungere helt greit, men rekkevidden på slike adaptere er normalt betydelig kortere.
På en del eldre bærbare Pc-er er det ikke innebygd trådløst nettverkskort, men ofte er det mulighet for det forutsatt at det er en port / brønn for et slikt kort.  I tillegg til selve kortet må det da også anskaffes antenneledninger, som strekkes gjennom maskinen og opp på undersiden av skjermen.  Dette forutsetter at hele Pc-en skrus fra hverandre og at skjermen tas ut av dekslet.  Denne guiden går på  utskifting av eksisterende kort.
Trådløse nettverkskort omtales gjerne som WLAN eller Wi-FI enheter.  Denne guiden retter seg mot nettverkskort for montering i port / brønn på hovedkortet, med innebygde antenneledninger.   Man har da to hovedtyper av kort til bærbar Pc; miniPCI og miniPCI-E. Sistnevnte finner man i nyere bærbare.  Du kan ikke bytte om fra miniPCI til miniPCI-E, eller omvendt.

1.  Feilsøking: Hvis du har mistet den trådløse forbindelsen, begynn alltid med å feilsøke softwaren inkludert innstillingene for den aktuelle Tilkopling.  Hvis ikke det hjelper, re-installer driveren for nettverkskortet.   Forviss deg om at det ikke bare er deaktivert fordi du har kommet borti av/på knapp for kortet.  På noen modeller aktiveres / deaktiveres kortet ved å trykke en tastekombinasjon, f.eks. Fn+F4 (F-tast merket med symbol for trådløst).

2. Informasjon om kortet: Dette får du når du har tatt det ut av Pc-en, eller du kan sjekke i manual eller via systemets kontrollpanel.

3. Kjøpe nytt kort:   Flere ulike produsenter. Mange selgere på internett.  Du kan f.eks. gå til en av søkemotorene og søke på "WLAN+card+dinlaptopmodell"   Det kan være en fordel å kjøpe kort produsert av en av de store produsentene, fordi det da gjerne vil være enklere å få tak i driver.  NB: Før du bestiller det nye kortet, bør du ut i fra kortets spesifikasjoner sjekke at driver er tilgjengelig for nedlasting på den oppgitte produsentens hjemmeside.  Det kan spare deg for mye tid og ergrelse!

4. Før du begynner å skru:  Ta ut laderen og batteriet.  Det anbefales at du bruker armbåndslenke til jording etter at plastluke er fjernet og du kommer i berøring med komponenter innvendig.. Et lite stjerneskrujern er nødvendig.
5. Lokalisere trådløst nettverkskort:  På de aller fleste modeller er dette lett tilgjengelig under en luke på laptopens underside.  Her vil det normalt være flere plastluker.   Om nødvendig må du skru av flere luker før du finner det, eller du kan forberede deg grundig ved å lese laptop produsentens manual.  Kortet er lett gjenkjennelig bl.a. fordi det er festet antenneledninger til det.
6.  Ta ut kortet:  På denne modellen er det en egen luke for det trådløse nettverkskortet.  Kortet er av typen miniPCI.

Her er luken tatt av, og man ser kortet i kort-brønnen.  To antenneledninger er festet til kortet - en svart og en lys.  (På noen modeller er det bare en antenneledning.)  Noter posisjonen til antenneledningen/e.   Kontakt til antenneledning står i ørsmå knappelåser på kortet.  Ta antenneledningen/e av kortet.

Her skyver vi begge låsarmene utover samtidig med tommeltottene - se bildet under: små piler. Kortet vil da sprette opp en anelse.   Nå er det i i frigjort posisjon, og tar det forsiktig ut av brønnen ved å dra i det på begge sider - store piler.  Trekk det ut i vinkelretningen som det står i når kortet er frigjort fra låsarmene.

Kortet er låst i brønnen med 2 låsarmer - en på hver side.  Dette er vanlig for miniPCI.  For miniPCI-E er det ofte ikke låsarmer - kortet er skrudd fast i den andre enden.  

På bildet under er kortet ute av brønnen.  Inn mot  kortbrønnens høyre side ser man en liten tapp som stikker ut.  Denne matcher et hakk på kortets kontaktflate.  Ved innsetting av nytt kort, se til at kortet kommer i hakk!

Enerett alle foto: Vidar Olsen.
Gjengivelse / kopiering ikke tillatt.

7.  Sette i nytt trådløst nettverkskort:   Her gjør du ganske enkelt det motsatte - i motsatt rekkefølge.   Unngå berøring med kortets kontaktflater.  Sett kortet i brønnen i skråstilt posisjon, som det var da du tok det ut.  Sjekk at kortets kontaktflate sitter jevnt og helt inne i brønnen.  Se til at kortet kommer i hakk!  Press kortet forsiktig ned i låsarmene med tommeltottene, til hektene på låsarmene sitter fast i motsvarende spor på kortet.  Forviss deg om at antenneledningene kommer riktig på plass og sitter som de skal, etter at kortet er vel plassert i brønnen og låst / skrudd fast.  (Angående antenneledningene må du, mens du setter i det nye kortet, passe på at disse ikke kommer i klem under kortet.)  Skru på lokket.  Sett i lader og batteri.  Start laptopen.
8. Installere driver:  Det mest tidkrevende i forbindelse med skifte av det trådløse nettverkskortet, er for mange å finne driver-programvaren.  Dette unngår du ved å sjekke at driver er tilgjengelig for det aktuelle kortet allerede før du bestemmer deg for å kjøpe det.  Gå alltid til den oppgitte produsentens hjemmeside og finn ut om de har driver for kort-modellen, som er kompatibel med ditt operativsystem.
9. Valg av styringsprogram:   Brukergrensesnittet for softwaren som lar deg søke etter tilgjengelige nett og kople til nettet ditt, kan se annerledes ut enn det som du er vant til - avhengig av driver-programvaren.  Etter at du har installert driver, vil du vanligvis få spørsmål om du vil bruke kort-produsentens software til å administrere den trådløse tilkoplingen eller bruke den softwaren som allerede er innebygd i operativsystemet.  Velg det du er mest komfortabel med.  Ved tilkopling til ditt tidligere nett må du legge inn passord på ny, når du har passordbeskyttet trådløst nett.

Tilbake til hovedsiden

 

For informasjon om ditt personvern ved besøk på nettstedet webstrax.com, gå hit

Copyright ©  Webstrax. Alle rettigheter.  Alle andre varemerker, produktnavn og firmanavn er rettigheter / eiendom tilhørende de respektive firma / selskaper.